Til Menu  

Miljøpolitik hos Lihn & Boi A/S

Autoforhandler Lihn & Boi A/S lægger vægt på at virksomheden udvikler sig i en miljørigtig retning inden for autobranchen.
Miljøhensynet skal være en væsentlig og integreret del af vores ydelser og vi har derfor besluttet at indføre miljøledelse efter retningslinierne i DS/EN ISO14001:2004.

Vi forpligter os derved til at overholde lovgivning og Toyota bestemmelser på miljøområdet, ligesom vi til enhver tid vil forebygge forurening. Vi vil arbejde for løbende forbedringer på miljøområdet.
Miljøledelsen omfatter alle vores forretningsområder og aktiviteter.

 

Vores fokusområder er følgende:

• Vi arbejder for at kunne sælge vores ydelser med mindst mulig miljøbelastning og forbrug af ressourcer.
• Ved alle de ydelser vi leverer og modtager, vil vi vurdere miljøkonsekvenserne og integrere miljøhensyn ud fra en helhedsbetragtning.
• Vi vil stille miljøkrav til vores leverandører.
• Vi sørger i videst mulig omfang for at minimere energi og ressourceforbrug.
• Vi vil begrænse affaldsmængderne til deponering og øge/fastholde graden af genanvendelse og sortering.
• Medarbejderne inddrages og integreres i miljøaspektet. Dette for at øge medarbejdernes bevidsthed om deres ansvar for virksomhedens miljøforhold.
• Vi vil være i front, når det drejer sig om at levere både konkurrencedygtige og miljørigtige produkter og ydelser til vores kunder.
• Miljøpolitikken vil blive synliggjort.

 

Kent Boi, Opdateret 21. marts 2011

Download brochurer:

Klik på billedet nedenfor og download brochurer om miløet.

 

Toyota og miljøet     10 gode råd til miljøvenlig kørsel     ECO driving by Toyota       Miljørigtigt værksted hos Toyota Hadsund

 

> Læs mere om Toyota Miljø her